Arots Galariya

Arotsi galariyots beezo nogeets arotsi keton daatsosh aayiyituwe.

Gan matsots danatse bobefera
Gan matsots danatse bobefera
Gan matsu aak’marats bterwerora
Gan matsu aak’marats bterwerora
Gan maatsotsnat guuri naashotsnton boshiyewora
Gan maatsotsnat guuri naashotsnton boshiyewora
Deera
Deera
ko’eya
ko’eya
Daawna
Daawna